Solitudine

de L'Arylequine

Singurătatea.
Un fenomen, o stare de spirit.
Un stil de viață,
o obișnuință,
o durere în plex.
O durere de suflet.
Cuvinte sorbite de către ochi,
Cuvinte pierdute într-un loc.
Sentimente stătute.

„Un nimic”, ar zice unii.
„Dar se poate defini nimicul?”
un rânjet sardonic.
„Se definește prin singurătate.”